SPM Seminer: “Seçilmiş OECD Ülkelerinde İstihdamı Koruma Mevzuatının İşsizlik Oranı Üzerine Etkisi”

29 Kasım 2013

29 Kasım 2013 Cuma günü saat 15.00-17.00 arasında TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, Kalkınma Bakanlığı'ndan Raif Can “Seçilmiş OECD Ülkelerinde İstihdamı Koruma Mevzuatının İşsizlik Oranı Üzerine Etkisi” başlıklı bir seminer verdi.

Seminer konusu:

İstihdamı koruma mevzuatının işsizlik oranı üzerine etkileri inceleyen literatürdeki çalışmaların bulguları netleşmemiştir. Bu çalışma ile 2001-2008 döneminde istihdamı koruma mevzuatı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki OECD İstihdamı Koruma Endeksi kullanılarak analiz edilmektedir. Ülkelerin değişmeyen karakteristikleri kontrol edilerek yapılan analizlerde istihdamı koruma mevzuatının işsizlik oranlarını artıran bir faktör olmayabileceği bulgusu elde edilmiştir. Çıktı açığı, kamunun büyüklüğü, ekonominin dışa açıklığı, reel asgari ücretler, kentleşme oranı, nüfus yoğunluğu, nüfus, işsizlik yardımlarının cömertliği ve vergi yükü gibi diğer açıklayıcı değişkenler tahminlerde kullanılmıştır. Seçilen 15 OECD ülkesinde iş çevriminin bir ölçüsü olan çıktı açığı ve kamu büyüklüğü işsizlik oranlarını anlamlı bir şekilde belirleyen faktörler olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu bulgular istihdamı koruma mevzuatının özellikle gelişmiş ülkelerde işsizlik ile mücadele amacıyla kullanılacak etkin bir politika aracı olmayabileceğini önermektedir.