SPM Seminer: “Türkiye'de Nüfus Yapısı ve İşgücü Piyasası”

29 Mayıs 2013

29 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 15.00-17.00 arasında TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Aysit Tansel “Türkiye'de Nüfus Yapısı ve İşgücü Piyasası” başlıklı bir seminer verdi.

Seminer konusu:

Seminerde Türkiye’de nüfusun günümüzdeki ve gelecekte beklenen yaş yapısı hakkında bilgi verilecek ve bu konuda yaşanacak değişikliklerin işgücü piyasasına yansıması irdelenecektir. Demografik Fırsat Penceresi olgusu tartışılacaktır. Bu çerçevede işgücü piyasasının günümüzdeki özellikleri ve işgücü piyasasında kırılgan gruplar olan kadınlar, gençler ve yaşlıların işgücüne katılım, istihdam ve işşizlik özellikleri ele alınacaktır. 2010-2050 dönemine ilişkin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik ile ilgili öngörüler sunulacaktır. Öngörülerin hazırlanmasında farklı ekonomik büyüme oranları okulöncesi eğitim dahil okullaşma oranları, asgari emeklilik yaşı, çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliği, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinin bir göstergesi olan esneklik katsayısı gibi kriterler dikkate alınmıştır. Son olarak,işgücü piyasası politika önerilerine yer verilmiştir.

[Kitap bağlantısına ulaşmak için tıklayınız]