Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2013

Esra Doğan, Misafir Araştırmacı

Hüseyin Zengin, Yardımcı Araştırmacı

15 Nisan 2013

“Sanayideki istihdam son 3 yılın zirvesine çıktı ama bu durum toplam istihdam artışı için yeterli olmadı”

TOBB ETÜ SPM, yüzde 10.6 olarak açıklanan Ocak ayı işsizlik oranının Nisan 2011’den bu yana gözlenen en yüksek oran olduğunu belirterek, sanayideki istihdamın son 3 yıldaki değerinin zirvesine ulaşmasına rağmen bu işsizlik oranının yaşanmasına dikkat çekti. Sanayideki istihdam artışının zirveye çıkmasının, sanayinin toplam istihdam içindeki payını arttıracak düzeyde olmadığını bildiren SPM, “Sanayide önümüzdeki dönemlerde sınırlı bir toparlanma görülebilir ancak henüz belirgin bir iyileşme söz konusu değildir” değerlendirmesinde bulundu

TOBB ETÜ SPM tarafından hazırlanan “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri”nin Nisan sayısında, dün açıklanan Ocak ayına ait işsizlik verileri ile sanayideki kapasite kullanım oranları incelenerek istihdamın önümüzdeki dönemdeki gidişatının ne yönde olabileceği analiz edildi. Misafir Araştırmacı Esra Doğan ile Yardımcı Araştırmacı Hüseyin Zengin tarafından hazırlanan çalışmada, Eylül 2012’ye kadar bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyelerde seyreden işsizlik oranının, Ocak ayında da bir önceki yılın aynı dönemine ait değerin üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Sanayi istihdamındaki artış, işsizliğin artmasını önledi

Ocak ayında sanayideki toplam istihdamın, geçen aya göre 13 bin, geçen yılın aynı dönemine göre ise 184 bin kişilik artarak 4 milyon 869 bin kişi olarak açıklandığı anlatılan çalışmada, bunun toplam istihdamdaki payının yüzde 19,93 olduğu ifade edildi. Çalışmada sanayideki istihdamın alt sektörlerdeki dağılımı incelendiğinde imalat sanayiindeki istihdamın bir önceki aya göre 24 bin kişi artarak, 4 milyon 548 bin kişiye ulaştığının görüldüğü vurgulanarak “İmalat sanayiindeki istihdamda geçen yılın aynı dönemine göre ise 190 bin kişilik önemli bir artış söz konusudur. Bu artış, sanayideki istihdamın toplam istihdam içindeki payını arttırmak için yeterli olmamakla birlikte; işsizlikteki artışı baskılayan en önemli etkendir“ değerlendirmesinde bulunuldu.

Sanayinin ana itkisi olan imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), sanayi üretiminin (aynı dönemde) nasıl şekillendiği hakkında fikir verdiğine işaret edilen çalışmada, şu analize de yer verildi:

“İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak ayında, geçen aya göre 1,2 puanlık bir düşüşle yüzde 72,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,3 puanlık bir düşüşe işaret etmektedir. Kapasite kullanım oranları, bir önceki yılın aynı dönemindeki değer ile karşılaştırıldığında; 2012’nin başından bu yana düşüş gözlenmektedir. Bu da, sanayide toparlanmanın henüz gerçekleşmediğini düşündürtmektedir. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranındaki düşüş, Ocak ayında da devam etmiştir. Ancak, düşüş hızı azalmıştır. Bir önceki aya göre, imalat sanayisinin tüm alt sektörlerinde kapasite kullanım oranlarında düşüş gözlenmiştir.”

Sanayide sınırlı bir toparlanma işareti

Çalışmanın sonuç bölümünde kapasite kullanım oranındaki düşüşün devam ettiği ancak, düşüş hızının azaldığı anlatılarak “Sanayideki istihdam artışı ve sanayinin istihdamdaki payına ilişkin gözlenen ılımlı iyileşmeler; önümüzdeki dönemlerde sanayide sınırlı bir toparlanmaya işaret edebilir. Ancak, henüz belirgin bir iyileşmenin gerçekleşmediğinin altını çizmekte fayda görülmektedir. Buna paralel olarak benzer bir sınırlı iyileşme, büyüme için de geçerli olabilir” ifadesi kullanıldı.

[İndir]