Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Kasım 2012

Esra Doğan, Misafir Araştırmacı

Hüseyin Zengin, Yardımcı Araştırmacı

16 Ocak 2013

“Ekim ayı hanehalkı işgücü istatistikleri, Eylül’e göre daha kötü değil. Ancak, olumlu yorumlar için henüz erken.”

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ-SPM), yüzde 9.1 olarak açıklanan Ekim ayı işsizlik oranını değerlendirdi. Eylül ayında ilk kez bir önceki yılın değerinin üstüne çıkan işsizlik oranının, Ekim ayında bu yükselişini sürdürmediği ve yatay seyrettiğini belirten SPM, “Ancak bu ay açıklanan veriler geçtiğimiz aydakinden daha kötü olmasa da; olumlu yorumlar gerektirecek düzeyde değildir. İşsizlikte ilk iki çeyrekte gözlenen düşüşün sürdürülemeyeceği kaygısı halen devam etmektedir” görüşünde olduğunu bildirdi.

TOBB ETÜ-SPM Misafir Araştırmacısı Esra Doğan ile Yardımcı Araştırmacı Hüseyin Zengin tarafından hazırlanan 2012 Ekim ayına ilişkin verilerin değerlendirildiği 'Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri' adlı çalışmada; işsizliğin yükselişine devam etmediği görülmekle birlikte, bu verilerle bir toparlanmadan bahsetmenin henüz mümkün olmadığı ifade edildi.

Ekim 2012’de imalat sektöründeki istihdamın bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 4 milyon 399 bine çıktığı, böylece işsizliğin yükselişe geçtiği Temmuz ayından bu yana imalat sektöründeki istihdamda gözlenen toplam azalmanın 43 bine düştüğü ifade edilen çalışmada, “Bununla birlikte, imalat sanayi istihdamında yıllık bazda 32 bin kişilik bir artış gözlenmektedir. Madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetlerindeki istihdam değişimleri de göz önünde bulundurulduğunda, sanayide yıllık bazda toplam 75 bin kişilik istihdam artışı kaydedilmiştir” denildi.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre artmış olsa da; sanayide toparlanmanın başladığını söylemek güç

Sanayinin ana itici gücü olan imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Ekim ayında geçen aya göre 0,9 puan artarak yüzde 74,9’a yükseldiği ifade edilen çalışmada, “Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,1 puan daha düşüktür. Bu ay kapasite kullanım oranında gözlenen artış, daralmanın devam etmediğini göstermektedir. Ancak, geçen yılki oranla karşılaştırıldığında, sanayide toparlamanın başladığını söylemek güçtür” denildi.

Ekim 2012’de tüketim malları imalatı alt sektöründe kapasite kullanım oranı nın bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 74,6 olduğu, yatırım malları alt sektöründeki kapasite kullanım oranının da 3 puanlık bir yükselmeyle yüzde 73,4 değerine ulaştığı belirtilen çalışmada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Ancak ara malları imalatı alt sektöründe 0,3 puanlık bir düşüş gözlenmiştir. Sonuç olarak Ekim 2012’de tüketim ve yatırım malları imalatı alt sektörlerinde gözlenen kapasite kullanım oranındaki artış, gıda ve içeceklerdeki artışla da desteklenerek, imalat sanayi genelinde 0,9 puanlık bir artışa neden olmuştur. Bir önceki aya ait verilerle karşılaştırma yapıldığında, imalat sanayindeki daralmanın devam etmediği görülmektedir. Ancak bu verilerin ekonomide toparlanmayı işaret ettiğini söylemek henüz mümkün değildir. Çünkü geçmişte de aylık verilerde oynaklığın yüksek olduğu görülmüştür. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, halen geçen yılki değerinin 2,1 puan altındadır. Başka bir ifade ile, Ekim ayına ait kapasite kullanım oranı verileri; imalat sanayindeki daralmanın devam etmediğini göstermekle birlikte, toparlanmayı işaret etmekte yetersizdir.”

Üçüncü çeyreğe göre, son çeyrekte ekonomide bir kıpırdanma bekleniyor. Ancak, toparlanmaya geçiş Kasım’da olabilir

Çalışmada kapasite kullanım oranlarını sanayi üretim endeksiyle birlikte değerlendirmenin daha doğru olacağı anlatılarak, “Sanayide üretim Ekim ayında yüzde 5,7 oranında düşmüştür. Buna rağmen 2012’de reel kesim güven endeksi ilk kez Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına ait değerin üzerine çıkmıştır. Ekonomiye duyulan güvendeki artışın toparlanmayı beraberinde getireceğini düşünmek mümkündür. Ancak, bu toparlanmanın Kasım ayı ile birlikte kendini göstermesi beklenmektedir” denildi.

[İndir]


İlgili Haberler

Dokuz Sütun

Gündem

Son Söz

Rasyonel Haber

Ege'de Bugün

Başkent Gazetesi

Ticaret

Yurt Gazetesi

Sondakika.com

Fezahaber.com

Haber3.com

Haberciniz.biz

Haberexen.com

Renklihaber.net

Sondakika.com