Kamerun UMEM Beceri’10 projesine talip

5 Aralık 2012

SESRIC ve İslami Kalkınma Bankası’nın organizasyonu ile özel davet üzerine Kamerun’a giden UMEM Türkiye heyeti, Yaounde ve Douala’da partner olabilecek kurumlarla üst düzey temaslarda bulundu. TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (SPM) Yrd. Doç. Dr. Başak Yavçan’ın başkanlık ettiği heyete, Milli Eğitim Bakanlığından Yaşar Baki Altunbaş, İşkur’dan Eser Erol ve TOBB’dan Ahmet Saygın Baban katıldı. Bir hafta süren keşif gezisinde Kamerun’daki bakanlıklara, ticaret odalarına ve sivil toplum örgütlerine proje ayrıntılı olarak anlatıldı ve projeye destek sağlandı. Beceri’10 projesine büyük ilgi gösteren Kamerunlulara projenin ülkelerine nasıl adapte edilebileceği ve dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgi verildi.

İlk etapta Kamerun Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanlığı ve İstatistik Enstitüsü’nden toplanan veriler dahilinde kurumsal kapasite, işsizlik ve sektörel dağılım oranlarını analiz eden TOBB ETÜ SPM, bu doğrultuda geliştireceği tavsiyeler çerçevesinde Kamerun’daki partner kuruluşlarla işbirliğini sürdürecek. UMEM Beceri’10 projesinin fizibilite çalışmaları önümüzdeki haftalarda çeşitli kurumlardan gelen Kamerunlu uzmanların TOBB’da ağırlanması ve Kamerun Odalar ve Borsalar Birliği’nin kendi ülkelerinde iş gücü ihtiyaç analizleri yapmaları konusunda verilecek eğitimle devam edecek.